Er du tenor eller bass og har lyst til å synge med oss!
Koret JAdaZZ trenger flere herrestemmer.

Vi har et repertoar som svinger og har spennende oppdrag utover året.
Du vil finne en humørfylt og sosial gjeng i JAdaZZ.
Vi øver hver tirsdag på Kafe Magdalena i Kong Oskarsgt.5 kl. 1930 – 2130.

Ønsker du mer informasjon om oss – ta kontakt med Knut Oddvar Knudsen   tlf. 92 06 22 00.