Koret har i dag 60 medlemmer og har spennende oppgaver
i 2013. Koret er Hanne Krogh sitt faste kor når hun opptrer i Bergen med sine 3 tenorer.
Koret har de siste 2 år hatt konserter på Sildajazzen i Haugesund og er Ytre Suløens Jass ensemble
sitt kor når de opptrer i Bergen og omegn. Koret sitt repertoar er i hovedsak alt fra main stream jazz
til The Beatles. Vi opptrer like gjerne i kirke som på utesteder og live steder. Hovedsaken er at det svinger.
Vi øver hver tirsdag fra kl. 1900 til 2130 på Kafe Magdalena i Kong Oskars gt.
Kontakt Knut Oddvar Knudsen tlf.: 92 06 22 00 eller Kristin Bergsvik Skilbrei på e-post: bergedings@gmail.com.